شركت كارانديشان مانا اروند

لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی
لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ، و با استفاده از طراحان گرافیک است، چاپگرها و متون بلکه روزنامه

خدمات ما


برون سپاري واحد منابع انساني

برون سپاري واحد منابع انساني

برون سپاري واحد منابع انساني در كليه بخش هاي واحد منابع انساني از جمله برنامه ريزي منابع انساني، جذب و استخدام ، آموزش و توسعه ، جبران خدمات ، مديريت عملكرد ، روابط كار و ساير فرايندها
مربيگري واحد منابع انساني

مربيگري واحد منابع انساني

اجراي فرايند آموزش و تربيت نيروي كار مستقر در واحد منابع انساني سازمان. (كاركنان منابع انساني) ،مديريت و كنترل مستمر در جهت رسيدن به سطح "كارشناس و متخصص منابع انساني"
اجراي فرايندهاي منابع انساني

اجراي فرايندهاي منابع انساني

مشاوره، اجرا و آموزش فرايندهاي منابع انساني جهت توسعه واحد منابع انساني،تقويت زيرساخت ها و توسعه ساختارهاي منابع انساني موجود در سازمان

شرح كار کارما:


 • ارائه خدمات در زمينه مشاوره،اجرا،استقرار،پشتيباني و برون سپاري خدمات اداري و مديريت توسعه منابع انساني شامل تامين نيروي انساني،برنامه ريزي و پياده سازي ساختارهاي مديريت،جذب و استخدام،جبران خدمات(حقوق و دستمزد)،آموزش و توسعه،ارزيابي عملكرد،خدمات روابط كار
 • ارائه كليه خدمات كوچينگ سازماني(كوچ اجرا و عملكرد)
 • برگزاري دوره هاي آموزش مديران

اجراي فرايندهاي منابع انساني:


خدمات اجرايي
 • فرايند برنامه ريزي مديريت منابع انساني استراتژيك بر مبناي اهداف و استراتژيك سازمان
 • طراحي فرايند و مراحل مربوط به جذب نيروي نيمه متخصص و متخصص،مصاحبه هاي فردي و گروهي،آزمون هاي استخدامي درون
  سازماني ،استقرار و جامعه پذيري(آشنايي با سازمان)
 • طراحي و ارزشيابي مشاغل،تهيه شناسنامه شغل و همچنين گروه بندي مشاغل
 • تهيه و تنظيم نظام مزدي بر اساس استراتژي و ساختار بودجه بندي سازمان
 • تهيه جداول ماهانه حقوق و دستمزد،بيمه و ماليات، بانك اطلاعات شخصي و شغلي كارمندان،بايگاني هوشمند پرونده هاي كاركنان(Electronic filing)
 • تهيه و تنطيم كليه ي آئين نامه ها و دستورالعمل هاي داخلي واحد منابع انساني
 • تهيه كليه نامه ها و فرم ها و جداول مربوط به فرايندهاي واحد منابع انساني
 • تهيه و تنظيم قراردادهاي كار بر اساس نوع و شرايط كار كاركنان سازمان
 •  طراحي و اجراي مدل شايستگي هاي سازماني و شايستگي هاي شغلی
 • طراحي و اجراي پروژه مديريت عملكرد كاركنان
 • طراحي و اجراي مسيرهاي شغلي و جانشين پروري
 • راه اندازي و توسعه واحد “توسعه و آموزش كاركنان”
 • پياده سازي پروژه واحد منابع انساني هوشمند(eHR )براي سازمانهايي كه نياز به هوشمند سازي ساختار واحد منابع انساني خود دارند
 • استخدام و استقرار كارشناس منابع انساني مجرب و آموزش ديده به صورت تمام وقت جهت فعاليت هاي كوتاه مدت و بلند مدت و پياده سازي فرايندهاي منابع انساني در سازمان هاي فاقد واحد منابع انساني
 • تهيه لوايح دفاعيه و مراحل مربوط به شكايات كارگري در مراجع حل اختلاف اداره كار و معرفي كارشناسان مجرب جهت حضور در جلسات و تهيه گزارش عملكرد نماينده براي ارائه به كارفرما
خدمات مشاوره
 • طراحي و مدل سازي واحد منابع انساني سازمان
 •  تهيه و تنظيم طرح راهبردي و چشم انداز هاي آينده سازمان با رويكرد توسعه منابع انساني
 • طراحي و اجراي مدل هاي شايستگي هاي سازمان و شايستگي هاي شغلي همسو با اهداف سازمان
 • مشاوره در زمينه روابط كار،قانون كار و قوانين و مقررات بيمه
 • راه اندازي واحد “كوچينگ” جهت راهبري مديران مياني و اجرايي سازمان
خدمات آموزشي
 • آموزش ها و مهارت هاي پايه و كاربردي در زمينه ي كليه ي فرايندهاي مديريت منابع انساني به مديران سازمان
 • شايسته پروري درون سازماني و معرفي ساختار طراحي و اجراي شايستگي
 • مديريت و ارزيابي عملكرد كاركنان
 • آموزش هاي تخصصي منابع انساني( “پروژه كارشناس پروري”) از سطح پايه تا پيشرفته در زمينه اشتغال در واحد منابع انساني سازمان
 • نقش كوچينگ(مربيگري) در سازمان (آشنايي با مفاهيم كوچينگ)
 • برگزاري دوره هاي تخصصي و كارگاهي “مهندسي طراحي انساني” با مربيگيري اساتيد باتجربه به صورت ترميك يا موردي با ارائه مدرك معتبر بين المللي نظير:
  1 .دوره هاي مهارت مديران
  2 .دوره هاي مهارت و توسعه فردي
  3 .دوره هاي مهارت هاي رهبري